Eigenlijk is het ongelofelijk dat wij nu al onze negenendertigste jaargang ingaan met een daarbij vrijwel constante redactie. Als wij daarbij, wellicht ten overvloede, nog eens mogen opmerken dat ons tijdschrift al die jaren self-supporting is geweest en nimmer heeft mogen genieten van een subsidie voor de regelmatige uitgave. Dat heeft ons wél onafhankelijk gemaakt, waardoor de zogenaamde belangenverstrengeling bij ons niet heeft kunnen toeslaan. Dat betekent óók dat in ons blad meer dan in welk ander verenigingsblad iedereen kan vertellen wat er op z’n hart ligt. Alleen al hierin vinden velen dat wij een zeer belangrijke taak hebben. Voor deze onafhankelijkheid moeten wij wel boeten want vooral daarom zijn wij afhankelijk van onze lezers die ons financieel met meer dan alleen het abonnementsgeld steunen. Bij het begin van deze nieuwe jaargang moeten wij daar helaas opnieuw op wijzen. En willen diegenen die ons werk willen en kunnen steunen, vragen een extra bijdrage te willen leveren zodat wij kunnen blijven voortbestaan. Bovendien krijgt onze redactie in de loop van de tijd ’nieuw bloed’ waarover wij u in de toekomst zullen informeren. De voorbereidingen hiertoe zijn al in volle gang.