Waarom wij maar beter meteen een dikke punt kunnen zetten achter het rapen van kievitseieren, weet natuurlijk iedere vogelbeschermer. Weidevogels behoren tot dat deel van de natuur dat in Nederland de wind tegen heeft. Het moderne boerenbedrijf laat zich weinig gelegen liggen aan het vroeger zo soortenrijke en gevarieerde agrarische landschap. Het devies luidt: produktie, produktie, produktie, en op weidevogels is niet gerekend. Kritische soorten als Kemphaan en Watersnip zijn het eerst gestruikeld. Het broedvogelbestand van de Watersnip is gedurende de afgelopen decennia met zeker 50% verminderd, dat van de Kemphaan met meer dan 75%. Maar ook andere weidevogelsoorten zullen voor de bijl gaan: Grutto en Tureluur zijn al in de rode cijfers, de Kievit wankelt.1)