Naar aanleiding van het verhaal van mevrouw Helders in ’Het Vogeljaar’ (38) 5:214-219 over het weren van nestkasten in gebieden van ’Natuurmonumenten’ is heel wat losgekomen. Van velen ontvingen wij afschriften van brieven die ongeruste leden en organisaties naar ’Natuurmonumenten’ hebben gestuurd. Hiervoor veel dank. Eén van de vele verontruste briefschrijvers was professor dr. K.H. Voous. Hij schreef aan de voorzitter van ’Natuurmonumenten’ onder meer: ’De gedachte dat in een Nederlands bos de in holen broedende vogels in de eerste plaats, dan wel uitsluitend van natuurlijke holen gebruik zouden moeten maken, klinkt ’natuurlijk’, maar is uitermate onrealistisch en daarenboven in de praktijk gevaarlijk. Een Nederlands ’oerbos’ met ruime broedmogelijkheden voor holenbroeders is – helaas! – onbestaanbaar.