Waar in ons land niet regelmatig grote hoeveelheden water de begroeiing verstoort groeit bos. Dat bos bevat vele plante- en diersoorten die het best zijn aangepast aan klimaat, groeiplaats en elkaar. Ze spelen een complex samenspel van natuurlijke processen dat uiterst effectief werkt op slechts zonneënergie: een duurzaam ecosysteem. Bos is voor zijn ontwikkeling en voortbestaan onafhankelijk van ingrijpen van de mens. Als mensen een bos wensen met een grote variatie aan plante- en diersoorten, hoeven wij in theorie slechts met de armen over elkaar het ontwikkelingsproces gade te slaan. Met zekerheid groeit er bos, ook daar waar het ooit door mensenwerk is verdwenen. Als een Groningse aardappelteler de bewerking van zijn land staakt ontstaat er geen chaos maar bos, ondanks de verzuring, stemming van de beurs of het politieke klimaat.