Het aantal voedselbronnen dat door Kokmeeuwen wordt benut, is zeer groot, evenals het aantal manieren dat door deze meeuwen wordt gebruikt om aan voedsel te komen. Op het menu van de notoire alleseter Kokmeeuw vinden wij uiteenlopende gerechten als vis, kleine zoogdieren (muizen), insekten, wormen en slakken, alsmede zaden, granen (& brood), vruchten en andere plantedelen. Vrijwel overal waar één of meer van deze artikelen in enige hoeveelheid beschikbaar komt, zijn wel Kokmeeuwen te vinden. Als één meeuw een voedselbron heeft ontdekt, dan trekt diens gedrag (en roep) meer soortgenoten aan. Als één meeuw ergens een nieuwe manier om voedsel beschikbaar te krijgen ontdekt – en de methode blijkt succesvol – dan wordt deze door andere al snel overgenomen, wat niet wil zeggen dat de vogels de methode ook meteen onthouden. Vaak moet zoiets verscheidene malen herontdekt worden, voordat een nieuwe methode een plaats kan innemen in het voedselzoekpatroon van de vogels. Er speelt zich dan een leerproces af. Zo zal ooit het ’wormtrappelen’ door de één of andere (weide)vogel ontdekt zijn als een goede methode om regenwormen, ook overdag als het niet regent, voor consumptie beschikbaar te krijgen. Tegenwoordig zijn er vele vogelsoorten die deze methode – in verschillende varianten – toepassen.