In 1989 en deels ook in 1990 werd van zeer veel nesten van de Huiszwaluw de lokale situatie vastgelegd. Hierbij werd een groot aantal oecologische nestelgegevens verzameld. Dank zij de overweldigende deelname door een grote groep vrijwilligers is zeer veel informatie binnengekomen over nestplaatsgegevens. Het bleek goed mogelijk een redelijke analyse uit te voeren ten aanzien van nestplaatsvoorkeuren, expositie van de nesten, aanwezigheid van obstakels en grotere wateren en andere oecologische gegevens die voor Huiszwaluwen van belang kunnen zijn. In het onderstaande verslag wordt nader ingegaan op de resultaten van de onderzochte oecologische aspecten.