Enkele maanden geleden plaatste – Martien Roos – de laatste van een serie van achttien gierzwaluwdakpannen op één van de woonhuizen in de Harenmakersbuurt in Zaandam. Onverschrokken staande op een bouwlift en met een pose alsof het zijn dagelijks werk was voltooide Martien deze officiële handeling. In een artikel in een plaatselijke krant wees hij er nog eens op, dat die speciale dakpannen nodig zijn om de Gierzwaluwen weer nestmogelijkheden te bieden. Langzamerhand worden de oud-Hollandse dakpannen schaars en daarmee dreigt de Gierzwaluw uit onze omgeving te verdwijnen. Slechts in sommige oude wijken treft men ze nog aan. Het initiatief tot het leggen van de speciale dakpannen werd drie jaar geleden genomen door de Woningbouwvereniging Goed Wonen in Zaandam. Men is van plan om hier ook bij toekomstige projecten mee door te gaan. Een prima zaak, die snel navolging verdient. Bron: De Grutter 15 (1) : 3.