Bij een bezoek aan de Nassau-Kooi op Ameland ontvangt men een informatieboekje over deze eendenkooi. In het voorjaar van 1704 kocht Amalia van Anhalt Dessau, Prinses van Nassau, het eiland Ameland. Zij zag er voor haar zoon Johan Willen Friso van Oranje Nassau zeker inkomsten in, want al in 1705 liet zij het kooihuis bouwen en de eendenkooi aanleggen. Tot ongeveer 1830 waren de kooi en het kooihuis, met een onderbreking gedurende de Franse tijd (1795-1813), Nassau’s bezit. Omstreeks 1900 is de kooi eigendom geworden van een groot aantal aandeelhouders, die de winst van het gevangen gevogelte verdeelden. Er werden toen soms duizend vogels per dag gevangen! Vooral Wintertalingen, maar ook Pijlstaarten, Smienten en natuurlijk Wilde Eenden.