Het Duitse Komitee gegen den Vogelmord e.V. (per adres Gunther Heerwegen, Hauptstrasze 32, D-5534 Birgel, Duitsland, (0)6597 – 3665 (fax (0)6597 – 4896) heeft handtekeningenlijsten ter beschikking om de vogelvangst in België en de handel van zangvogels in Duitsland een halt toe te roepen. De regering van Wallonië heeft op 18 mei 1991 te Namen een vangexamen voor de bevoorrading van inheemse vogels ingesteld. Vogelvangers hebben niet minder dan 126.000 handtekeningen bijeengebracht om hun plannen bij de Belgische regering er door te krijgen.