Sinds 1979 doet de Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen onderzoek aan Knobbelzwanen. Het studiegebied beslaat de hele provincie Groningen. Het onderzoek beoogt onder andere de populatiedynamiek te bestuderen, middels broedvogelinventarisaties en gegevens over broedsucces, overleving en immigratie/emigratie. Hiervoor worden jaarlijks zo veel mogelijk jonge Knobbelzwanen geringd. In 1989 en 1990 werden in totaal honderd jonge vogels tevens voorzien van een gele plastic halsring en pootring, met een inscriptie bestaande uit twee letters gevolgd door twee cijfers. Deze ringen zijn met een telescoop af te lezen tot op een afstand van 800 meter. In beide jaren werden in 25 willekeurige broedsels steeds twee jongen van een halsband voorzien, in principe een mannetje en een vrouwtje. Het doel van dit deelonderzoek is om omzwervingen van onvolwassen vogels, tussen hef moment van vliegvlug worden en het moment dat ze zich ergens vestigen als broedvogel, in detail te volgen. Dit blijkt niet mogelijk met vogels die alleen een (veel moeilijker afleesbare) metalen ring dragen. Daarnaast hopen wij inzicht te krijgen in het aandeel van de in Groningen geboren jongen, die later buiten het studiegebied gaan broeden (emigratie). Tot 1 januari 1991 werden 855 terugmeldingen ontvangen. Van de vogels die in 1989 als jong werden geringd, worden hier enkele voorlopige resultaten besproken.