Het adresboek voor biologen 1991 bevat een geheel hernieuwde versie van het biologenadresdeel. Het aantal opgenomen woon- en werkadressen van biologen in deze adreslijst bedraagt bijna 6.000 adressen. Bovendien zijn opgenomen verenigingen en organisaties van biologen (waaronder Nederlandse wetenschappelijke biologische, chemische en medische verenigingen, Europese biologische verenigingen, onderzoekinstellingen, sectorraden en andere centrale raden, beroepsverenigingen en belangenorganisatie, landelijke organisaties, zoals stichtingen en actiegroepen,-internationale organisaties, tijdschriften op biologisch gebied), onderwijs aan en buiten de universiteit (vakgroepen van universiteiten en hogescholen, buiten-universitaire instituten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, post academisch onderwijs (PAO), organisatie met betrekking tot secundair onderwijs, schoolbiologen), instellingen van de overheid, zoals ministeries, ministeriële diensten en instanties, provinciale instanties, wetenschappelijke instituten van politieke partijen, natuurhistorische musea, plantentuinen, dierentuinen en bezoekerscentra. Het adresboek bevat een informatie die men elders tevergeefs zal kunnen vinden.