In ’Het Vogeljaar’ 39 (1) : 28 werd door Gerrit Gerritsen een oproep geplaatst om te letten op geverfde Kemphanen (antwoordnummer 3134, 8000 WB Zwolle). Nu ontvingen wij een andere oproep om op geverfde Kemphanen te letten door een onderzoeker die geheel onafhankelijk werkt van het onderzoek waarover Gerritsen schrijft. Het betreft hier Kemphanen die in januari 1991 in de Delta van Senegal zijn voorzien van een kleurmerk. Dit onderzoek heeft eveneens tot doei gegevens te verzamelen over trekroutes en pleisterplaatsen tijdens de voorjaarstrek. Het merken bestond uit het kleuren in oranjeachtig geel van de buik en de onderstaartdekveren en het aanbrengen van kleurringen. Waarnemingen van deze geverfde en gemerkte Kemphanen gelieve men te melden aan de Franse ringcentrale of aan de onderzoeker waarvan de adressen hieronder zijn vermeld.