In verband met enkele projecten inzake vogels in stedelijk milieu worden door mij gegevens gezocht over het voorkomen, (bijzonder) gedrag, kolonisatie, problemen en dergelijke van vogels uit stedelijke omgeving van zowel uit binnen- als uit buitenland. Pierre Maréchal, postbus 1187, 5602 BD Eindhoven.