Overal was zij beminnelijk, vriendelijk en dominerend aanwezig. Op onze bestuursvergaderingen, op de redactievergaderingen en ook daar waar ’Het Vogeljaar’ zich naar buiten presenteerde, zoals bij de uitreiking van de prijzen bij de jaarlijkse Vogelfotoparade. Zij had oog voor de grote lijnen, maar ook de details werden tot in de perfectie uitgewerkt. An Mulder is van ons heengegaan. Op 12 juni is zij gestorven, moedig en flink zoals zij haar hele leven is geweest. An Mulder is eigenlijk al van het vroege begin nauw verbonden met ’Het Vogeljaar’. Toen haar man Ap Mulder als afgevaardigde van de Vogelwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging toetrad tot onze redactie kwamen wij regelmatig in de Wallerstraat te Delft vergaderen en An was dan de volmaakte gastvrouw. Zij zorgde voor geanimeerdheid en gezelligheid en daarbij niet te vergeten allerlei lekkere hapjes om de inwendige mens te versterken.