In het onlangs verschenen ’Broedvogels van Noord-Holland’ hebben de auteurs op een voor regionale ’avifauna’s’ nieuwe wijze de broedvogelgegevens gepresenteerd. Naast een traditionele overzicht van de broedvogelsoorten met hun aantallen en verspreiding, bestaat ongeveer de helft van het boek uit de beschrijving van zogenoemde ’broedvogelgezelschappen’. Dit artikel beschrijft wat dat zijn, hoe die gezelschappen gedefinieerd zijn en wat er het belang van is voor de vogelbescherming. Toen wij in 1985 voor het eerst rond de tafel zaten met een aantal amateur- en beroepsvogelaars, om de mogelijkheden voor een nieuwe avifauna voor Noord-Holland te bespreken, waren alle aanwezigen het er al snel over eens dat wij vooral de relaties van de broedvogels met het landschap en andere ecologische verbanden wilden beschrijven. Alleen daardoor zou het boek bruikbaar materiaal op kunnen leveren voor de natuurbescherming in het algemeen en de vogelbescherming in het bijzonder.