Het broedbestand van de Zwarte Stern is sinds jaren vijftig enorm geslonken. Werd het aantal broedparen toen geschat op 7.500-10.000 paren, rond 1985 bedroeg dit aantal nog hooguit 1.000-2.000 paren. Een van de oorzaken is het ontbreken van geschikte broedomstandigheden. In een boerensloot in Vlist (gelegen tussen Gouda en Schoonhoven) is het aantal broedparen in de laatste decennia niet gedaald, maar zelfs flink toegenomen. Dit komt onder andere, doordat in een traditionele boerensloot jaarlijks nestvlotjes zijn geplaatst. Die sloot, gelegen in het veenweidegebied van de de Krimpenerwaard, is eigendom van mijn zwager. Hij heeft in Vlist een melkveehouderij. Aanleiding tot het plaatsen van deze nestvlotjes was een reportage in het tv-programma ’Van Gewest tot Gewest’. Daarin werd propaganda gemaakt voor het plaatsen van vlotjes in boerensloten, dit om de Zwarte Stern aan broedgelegenheid te helpen.