Zonder de uitspraak van de AROB-procedure af te wachten heeft staatssecretaris drs. J.D. Gabar van Natuurbeheer onze bezwaren tegen het verlenen van vergunningen voor kraaienvangkooien gegrond verklaard. Kraaienvangkooien zijn meer dan manshoge kooien, waarin een groot aantal kraaiachtigen levend wordt gevangen, om vervolgens met de hand te worden afgemaakt. Zogenaamd ter voorkoming van ’wildschade’. Het middel is niet selectief, vaak wordt het misbruikt om andere vogelsoorten zoals stootvogels te vangen. Regelmatig is geconstateerd, dat tientallen kraaien langdurig zonder water en onder oorverdovend lawaai werden gevangen gehouden. De EG-Vogelrichtlijn verbiedt dergelijke vangmiddelen, maar desondanks staan er met vergunning van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij naar schatting een duizendtal van deze vallen in ons land, De Stichting Kritisch Faunabeheer heeft er bij de staatssecretaris op aangedrongen, nu ook met onmiddelijke ingang de consequenties te trekken en niet te wachten op een eventuele wijziging van de Jachtwet. De lopende vergunningen dienen direkt te worden ingetrokken. De wijziging van het beleid dient op ruime schaal onder de aandacht van alle mogelijke betrokken te worden gebracht. Advertenties in bladen op het gebied van landbouw, bosbouw, natuurbescherming, jacht, inspectiediensten en politie liggen daarbij voor de hand. Bovendien vraagt de stichting om extra aandacht voor de controle op de naleving van het verbod. Ten slotte wordt gevraagd aan hel ministerie om na te gaan welke andere onderdelen van het huidige beleid in strijd zijn met de EG-Vogelrichtlijn en ook in deze gevallen met aanpassingen op eventuele wetswijzigingen niet te wachten. Ook de kraaiachtigen verdienen bescherming en Kritisch Faunabeheer zal zich blijven verzetten tegen de bestrijding van deze vogels.