Deel 4 behandelt 21 hoenderachtigen, 7 kraanvogel-, 12 rallen- en 3 trappensoorten. Een uitgestrekt gebied van toendra tot woestijn, van de Baltische landen en de Karpaten tot Sachalin en de Koerillen of ze nu als broedvogel, trekvogel of als dwaalgast voorkomen. Per soort worden behalve verenkleed, verbreiding, overwintering, trek ook beschrijvingen van het biotoop, voortplanting, gedrag, voedsel, vijanden, negatieve invloeden en landbouwkundige betekenis en bescherming behandelt. Kleurenafbeeldingen van de behandelde soorten in alle kleden, hun kuikens en eieren completeren elk deel. De tien delen verschijnen niet in de volgorde waarin deze zijn genummerd. Deel 6 (I) van deze serie over de vogels van de Sovjet-Unie behandelt 5 soorten jagers, 23 meeuwesoorten en 10 stemsoorten, die in dit immens grote land voorkomen. Van de meeste soorten worden, ook in dit deel, verspreidingskaarten gegeven met in groene steunkleur aangegeven waar de betreffende vogelsoort is aangetroffen, Niet alleen is het voorkomen van talloze vogelsoorten voor ons in breder opzicht van belang, maar nu ook het reizen naar de Sovjet-Unie sterk is vergemakkelijkt, is het raadplegen van dit werk, nu het in een Duitstalige editie verschijnt, voor ons heel wat eenvoudiger gemaakt. Bovendien wordt verwezen naar vele, voor ons onbekende, litteratuur. Van de Russische titels wordt telkens een Duitse vertaling gegeven, hetgeen de raadpleging sterk vereenvoudigt.