Het is voorjaar in Turkije en de vogels in de Göksu-delta zijn volop bezig met broeden en het grootbrengen van hun jongen. Op 10 mei 1989 ontmoeten wij twee jagers zittend in de berm, ze hebben hun buit trots op de weg gelegd. Het is een Marmereend. Het jachtseizoen is officieel voorbij en in Turkije mag zelfs in het geheel niet op Marmereenden worden geschoten. De jagers beweren de eend nodig te hebben om hun Sperwer te voeden. Dit voorval geeft goed weer hoe de situatie in Turkije is. Aan de ene kant komen nog steeds zeldzame vogelsoorten voor en bestaat er een beschermende wetgeving. Aan de andere kant worden deze wetten op grote schaal overtreden en de controle hierop is zeer gering. De Göksu-delta in Zuid-Turkije (figuur 1) is één van de weinige gebieden waar elders zeldzaam geworden soorten als Marmereend, Purperkoet, Halsbandfrankolijn en Smyrna IJsvogel nog tot broeden komen. Ondanks dit is het gebied niet van allerlei bedreigingen gevrijwaard.