Onder de titels ’Eksters en jagers’ en ’Eksters en vogelaars’ heeft Hugh Gallacher een pleidooi gehouden voor de bescherming van deze door velen verguisde vogelsoort. 1) Hij vergeleek de stand van de Ekster met die van de Scholekster: van beide soorten bedraagt het aantal broedparen in Nederland ongeveer 90.000 paren. Over de Scholekster maakt niemand zich zorgen, maar de Ekster is het voorwerp van vrees en afkeer: vooral jagers reppen van een ’ramp’ en een ’plaag’ en doen niets liever dan Eksters te vuur en te zwaard bestrijden. Maar ook vogelaars zijn niet onverdeeld blij met de bloeiende eksterstand.