Soms vinden er opvallende gebeurtenissen plaats die nagenoeg gelijktijdig elders op de wereld eveneens lijken plaats te vinden. Ervaringen van mensen met vogels en andere dieren in uiteenlopende tijden en op totaal verschillende plaatsen op de wereld kunnen, getuige onderstaande voorbeelden, eveneens deze indruk oproepen. Het opsporen van dergelijke gevallen is tijdrovend maar lonend. Een probleem daarbij is dikwijls het vinden van de oorspronkelijke teksten. Als je die eenmaal hebt, blijkt dat veel bevindingen in de een of andere vorm vaak worden herhaald en niet altijd in relatie staan lot het oorspronkelijke gegeven. Uit onderstaande voorbeelden zou kunnen blijken dat anders omgaan met de natuur zeker zijn voordelen zou kunnen hebben.