Het projectrapport van project ECLO/SEN/003/NET met bovenstaande titel is een pilot-study uitgevoerd onder auspiciën van de FAO (de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties) en is merendeels gefinancierd door het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een groep van veertien wetenschappelijke onderzoekers welke negen verschillende disciplines vertegenwoordigde, heeft voorbereidende werkzaamheden verricht ten behoeve van geïntegreerd monitoring-onderzoek op grotere schaal na afloop van chemische bestrijdingscampagnes bij epidemische insektenplagen.