In ’Het Vogeljaar’ 38 (6): 282-283 maakten wij onze lezers attent op de belangrijke uitgave ’Natuurtechniek en waterstaatswerken’. Velen zullen in deze bundel aanknopingspunten vinden voor onderzoek en toepassing van natuurtechnische maatregelen. Dit boek is thans ook in de Engelse taal verkrijgbaar waardoor de inhoud ook voor de omringende landen is te begrijpen. Het is de moeite waard om uw buitenlandse relaties op dit boek attent te maken. P. Aanen, W. Alberts, G.J. Bekker, H.D. van Bohemen, P.J.M. Melman, J. van der Sluijs, G. Veenbaas, H.J. Verkaar & C.F. van de Watering: Nature Engineering and Civil Engineering Works. 139 bladzijden, 27 zwartwitfoto’s, figuren en tabellen (1991). ISBN 90-220-1053-8. Uitg. Pudoc, postbus 4, 6700 AA Wageningen. Prijs ƒ 70.-/US $ 47,-.