Door verzachtende en compenserende maatregelen te nemen kan de bij de aanleg van het hoofdwegennet opgebouwde schuld aan de natuur worden ingelost: kosten 600 miljoen gulden. Over twintig jaar gerekend is dat dertig miljoen gulden per jaar. De jaarlijkse kosten van het onderhoud van het hoofdwegennet komt momenteel op achthonderdzestigmiljoen gulden. Met de reeks van aanbevelingen zou veel natuur teruggewonnen kunnen worden. Tot dit soort conclusies komen de onderzoekers N, van der Fluit, R. Cuperus en K.J. Canters van het Centrum voor Milieukunde in Leiden. De samenstellers van het rapport hebben drie regio’s nader uitgewerkt te wéten: Heerenveen, Eindhoven en Enschede. Het rapport behandelt in kort bestek heel wat van met de problematiek van doorsnijdingen van wegen samenhangende onderwerpen en onderbouwt deze op een goede, beknopte manier. Een rapport waar je heel goede ideeën uit kunt opdoen voor andere situaties dan die alleen met de problemen rond het wegennet samenhangen. Zo is bijvoorbeeld het maken van eekhoornbruggen een heel goed voorbeeld. Wat wel jammer is, is dat zo weinig aandacht aan buitenlandse litteratuur is besteed. Hier kan nog heel wat aanvullende informatie worden gehaald. Pierre Maréchal N. van der Fluit, R. Cuperus & K.J. Canters: Mitigerende en compenserende maatregelen aan het hoofdwegennet voor het bevorderen van natuurwaarden 98 bladzijden plus uitvoerige bijlage, kaarten, litteratuuropgave en een voorstel voor voor landelijke aanpak (1990). Centrum voor Milieukunde Rijksuniversiteit Leiden, postbus 9518, 2300 RA Leiden. Prijs ƒ 25,- inclusief verzendkosten.