Afgelopen broedseizoen lijkt het doek definitief voor de wilde Ooievaar te zijn gevallen. In Voorst, waar tot 1991 het laatste wilde ooivaarspaar voorkwam, werd niet meer door een dergelijk paar gebroed. Ook Denemarken balanceert op de rand van de afgrond; nog slechts negen broedparen hadden er hun domicilie. Van wat ons land nog rest aan broedparen wordt hier verslag gedaan. Deze paren kunnen door hun gedrag beter als semi-natuurlijk worden beschouwd. Uit geheel Europa werden slechte broedresultaten, gevolg van de abominabele weersituatie, gemeld. Nederland steekt daar met zijn twaalf broedparen en 23 uitgevlogen jongen relatief gunstig bij af.