Met dit nummer gaat ons tijdschrift de veertigste jaargang in. In de afgelopen veertig jaar is er heel wat gebeurd. Dit weerspiegelt zich prachtig in vele verschenen nummers. Het is niet gemakkelijk een niet-commercieel tijdschrift veertig jaar lang te laten verschijnen zonder daarvoor enige subsidie te mogen ontvangen en dan nog wel voor een bijzonder lage prijs. De redactie, waarvan er twee leden al veertig jaar meedraaien, vormt een hecht team dat zelden aan grote wijzigingen onderhevig is geweest.