Nu wij het eerste nummer van de veertigste jaargang van Het Vogeljaar mogen verwelkomen, is het wel interessant om eens wat oude herinneringen op te halen. Het is al wel lang geleden, dat ’De Tureluur’ en ’Wiek & Sneb’ fusioneerden. ’De Tureluur’ was het mededelingenblad van de Vogelwerkgroep van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, onder de redactie van Ton van Bulck, terwijl Wiek & Sneb een uitgave was van de Vogelwerkgroep Zaanstreek. Aan beide periodieken werkte Jaap Taapken toen ook mee. Het nieuwe blad heette ook Wiek & Sneb, kwam vier maal per jaar uit, was netjes gedrukt en de naam werd later op verzoek van ’Vogelbescherming’ veranderd in ’Het Vogeljaar’. De kosten voor de lezers waren toen wel heel laag, ƒ 1,50 voor leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie of de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en ƒ 2,50 voor niet leden. Ik heb gelukkig nog wat oude bescheiden, zodat ik de gaten in mijn geheugen weer een klein beetje kan dichten! Na 1945 ontstonden op vele plaatsen vogelwerkgroepen, het landelijk contact kwam er pas in de jaren vijftig. In Eindhoven, waar ik destijds woonde, organiseerden wij vanaf 1947 trekweekends in Bergen op Zoom. Het doel was om op de Zeeuwse eilanden en ook ten zuiden van Bergen op Zoom (de Duintjes) de invloed van de Schelde en andere brede stromen op de trekrichting van vooral Vinken en Spreeuwen te onderzoeken. Wij vonden in die eerste jaren altijd een gastvrij onthaal bij Jan Sloff. Hij was zelf geen vogelman, maar botanicus, maar hij was altijd van de partij en noteerde trouw alle waarnemingen. Van de vogelwerkgroepen die veel werk verzetten, noemen wij vooral Haarlem onder leiding van Freek Bloem, voornamelijk trekonderzoek, en Wageningen onder leiding van prof. De Vries, waar de inventarisatie van het Wageningse Binnenveld centraal stond.