In 1967 verscheen onder redactie van F.J.H. van Erve et al de Avifauna van Noord-Brabant. Bij gebrek aan een organisatie in het westelijke deel van Noord-Brabant werd door een aantal personen de West Brabantse Vogelwerkgroep (VWG) opgericht. Hierdoor werd in de duidelijk gebleken behoefte om in georganiseerd verband vogelstudie te doen, voorzien. Aanvankelijk waren de activiteiten minimaal, voorzichtig werden deze uitgebreid waaruit geleidelijk het activiteitenbeeld is ontstaan van een moderne goed functionerende vogelwerkgroep met een jeugdafdeling. Voor de organisatie is het verzamelen van gegevens over de avifauna in het werkgebied nog steeds erg belangrijk. In verenigingsverband wordt jaarlijks een ander gebied geïnventariseerd. Op die manier worden aankomende vogelaars uitgenodigd om mee te doen, wordt de uitbreiding van kennis bij deze groep leden versneld en men leert verantwoord te rapporteren. Individuele leden volgen daarnaast jaarlijks vogelpopulaties in diverse gebieden. Weer andere houden zich met specifieke soorten bezig. De Huiszwaluw, Oeverzwaluw en de Steenuil, in West-Brabant ’Hupke’ genoemd, zijn hiervan enkele voorbeelden. Daarnaast heeft de Vogelwerkgroep een groep leden die zich bezighouden met het onderhoud van een oud beemdenlandschap van de gemeente Breda. Dit gebied is inmiddels een Vrijvogelreservaat. De West Brabantse Vogelwerkgroep werk uiteraard samen met Sovon en met verschillende regionale en lokale natuur- en milieugroeperingen. Zo worden met de plaatselijke afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging jaarlijks vogelexcursies georganiseerd. In samenwerkingsverband worden bovendien bestemmingsplannen, ruilverkavelingsplannen en plaatselijke milieubeleidsplannen kritisch gevolgd. Sinds de oprichting van de Vogelwerkgroep zijn elders in West-Brabant eveneens vogel- en natuurorganisaties ontstaan. Om onderling contact te houden is daarom het Samenwerkingsverband West Brabantse Vogelwerkgroepen (SWEV) opgericht. Aan de vogelactiviteiten wordt publiekelijk bekendheid gegeven door middel van de schenking van een vogelkijkhut aan de gemeente Breda. Deze is gesitueerd bij een grote waterplas (Emerput). De hut vormt het beginpunt voor de vier maal jaarlijks voor belangstellenden te organiseren excursies. In het mededelingenblad ’t Hupke worden niet alleen de gebruikelijke verenigingsmededelingen gedaan maar er wordt ook verslag gedaan van eigen onderzoek, van opmerkelijke gegevens uit de vogelwereld en van de ontwikkelingen rond de plannen van overheden op natuurgebied in de regio. In principe zijn alle activiteiten van de West Brabantse Vogelwerkgroep voor serieuze belangstellenden toegankelijk, wie daarover meer wil weten kan contact opnemen bij het verenigingssecretariaat: West Brabantse Vogelwerkgroep, per adres H. van der Banden, Speelhuisplein 11, 4815 CK Breda, 076 – 878 432. Voor de jeugdvogelwerkgroep kan men contact opnemen met Martin van Leest, Ginnekenmarkt 4, 4835 JC Breda, 076 – 653 415.