Op 1 februari 1967 werd de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken opgericht en bestaat nu dus vijfentwintig jaar. Talloze tellingen en inventarisaties werden samengevat in ruim zeventig rapporten en veel artikelen in het verenigingsblad ’De Korhaan’. Tijdens het twintigjarig bestaan werd er een speciaal nummer van ’Het Vogeljaar’ aan de vogelwerkgroep gewijd en verscheen het boek ’Vogels tussen Vecht en Eem’. Er zal nu een speciaal jubileumnummer van ’De Korhaan’ verschijnen. Op 15 februari 1992 ontving de vogelwerkgroep een ’Valetijnsgroet’ van leden van D’66-fractie van de Provinciale Staten Noord-Holland, met name van de statenleden Richard Veerman en Yvonne van Wagensveld voor hun vele verdiensten waarvoor de leden zich in de loop der jaren hebben ingezet.