Driekwart van de EG-burgers is voor zijn watervoorziening afhankelijk van het grondwater. Voor onze gezondheid en voor het behoud van ons ecosysteem is het grondwater van vitaal belang. Het grondwater dat in grote hoeveelheden aanwezig is, is een natuurlijke hulpbron die zowel ecologische als economische waarde heeft. In het algemeen is het van goede kwaliteit waardoor het geschikt is om als drinkwater te gebruiken. Maar het grondwater wordt bedreigd, in de eerste plaats door overexploitatie en in de tweede plaats door vervuiling. In sommige regio’s veroorzaakt de overexploitatie een daling van het peil en een verzilting en in andere dreigt er gevaar door de aanwezigheid van verschillende vervuilende substanties, met name in industriezones en woongebieden, als gevolg van het industrieel afval en het huisvuil, terwijl in landbouwstreken het massale gebruik van kunstmest en onkruid- en insektenverdelgende middelen het grondwater geen goed doet.