In het kader van de evaluatie van beheersovereenkomsten wordt in de Schaalsmeerpolder (gemeente Wormer) weidevogelonderzoek verricht. Hierbij is de Grutto (Limosa I. limosa) als indicatorsoort gekozen. Vanaf 1984 zijn adulte Grutto’s (320) en jaarlijks + 250 gruttopulli geringd met een kleurring(en). Doordat de adulte Grutto’s individueel zijn te herkennen, is onderzoek mogelijk naar broedplaatstrouw, partnertrouw, broedsucces van individuele vogels en dispersie in en buiten het onderzoeksgebied. In oktober 1991 is een begin gemaakt met de analyse van de gegevens over broedplaatstrouw. In het broedseizoen 1992 en 1993 zal nog op beperkte schaal veldonderzoek plaatsvinden. Voor analyse over de overlevering van pulli en dispersie van Grutto’s zijn meer gegevens (aflezen van Grutto’s met kleurringen) noodzakelijk om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Vooral waarnemingen van Grutto’s op enige afstand van het onderzoeksgebied zijn van belang.