Eens werd de natuur van dit land door toedoen van de boeren steeds rijker en gevarieerder. Omdat landbouw en natuur in een conflictsituatie raakten, verloedert thans ons landschap. Hierover werden inmiddels meer dan voldoende nota’s geschreven. Wanneer komen de daden? Het Nederlandse cultuurlandschap was rond 1850 het fraaist. En de flora en fauna het rijkst en gevarieerdst. Nadien al begon de achteruitgang. Toenemende internationale concurrentie noopte de boeren hun produktiemethoden te verbeteren, waarbij de technische vooruitgang de boer de middelen gaf diens wil op te leggen aan de natuurlijke gesteldheid van ons landschap. Tot eind vorige eeuw verliep die onttakeling langzaam. Rond 1900 ging Jac. P. Thijsse, toen 35 Jaar oud, op excursie in landschappen waarvan wij nu slechts kunnen dromen. Daarna kwam de ontluistering in een stroomversnelling. In 1924 kwam de Ruilverkavelingswet en in de jaren vijftig de EEG, die leidde tot een fabrieksmatige aanpak van de landbouw, waarin voor natuur geen plaats is.