Naar aanleiding van een gebiedsinventarisatie waarbij de Boomklever in de onderzoeksperiode ontbrak is relevante litteratuur doorgenomen. Daaruit blijkt dat het van belang is dat de Boomklever nauwlettend in gedrag en voorkomen wordt gevolgd. De recente ontwikkelingen met betrekking tot populatietoename kunnen een symptoom zijn voor lokale of regionale biotoopdegradatie op termijn. Dit kan repercussies hebben voorde boomkleverpopulaties. Het kan, met behulp van de mens, ook aanleiding zijn tol toenemende verschuiving van biotoopstructuureisen. Waarbij wij ons de vraag moeten stellen of dat een gewenste ontwikkeling is. Met dank aan Gerrit P. Hekstra, Dick A. Jonkers, Frank van Linden en Jaap Taapken voor hun belangstelling en opbouwende opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel.