Door de Stichting Geldersch Landschep is een plan ontwikkeld om een groot deel van het 250 hectare grote uiterwaardengebied bij Neerrijnen langs de Waal opnieuw in te richten en een ander beheer te geven. Doel van het plan is de variatie aan daar thuishorende landschapstypen en natuurlijke levensgemeenschappen te vergroten. Door het verleggen van de zomerkade krijgt de rivier met haar wisselende waterstanden meer invloed op het gebied, er kan zich een natuurlijk ooibos ontwikkelen en er komt meer moeras en open water.