De volledige tekst van het onlangs verschenen boek over de geschiedenis van vogelillustraties luidt ’Masterpieces of Bird Art, 700 years of ornithological illustration’. De Amerikaanse auteurs Roger F. Pasquier en John Farrand Jr. hebben de titel goed gekozen. Want hoe verder wij in de historie teruggaan hoe moeilijker valt te beantwoorden ’is dit een ornithologische illustratie sec of een kunstwerk met afgebeelde vogels’? Vogels inspireerden onze voorouders. Want in Franse en Spaanse grotten trof men tekeningen aan van naar schatting 15.000 jaar geleden waarop duidelijk vogels herkenbaar zijn. Overbekend zijn natuurlijk de fresco’s uit Egypte van circa 5.000 jaar geleden, waarop onder andere Grauwe Ganzen, Kolganzen en Roodhalsganzen zijn te zien.