In Het Vogeljaar 39 (1): 26 berichtten wij over het onderzoek van dr. D. Klem. Jr. inzake vogelaanvaringen in de Verenigde Staten. Uit zijn onderzoek werd onder meer duidelijk dat alleen in de VS jaarlijks ergens tussen de 98 miljoen tot 976 miljoen aanvaringen van vogels tegen raamwerken plaatsvinden. Professor Klem wil zijn onderzoek met behulp van een aantal studenten voortzetten en uitbreiden. Zij zoeken informatie en zouden graag op de hoogte worden gebracht van uw ervaringen. Incidentele ervaringen zijn eveneens welkom. Belangrijk is dat de opgave onder meer bevat; om welke soort vogel gaat het, eventueel mannetje/vrouwtje/jong, datum van de aanvaring of een inschatting daarvan, de lokatie, waartegen, de tijd van de dag, betrof het een trekvogel/gast, wat was volgens u de oorzaak van de aanvaring, om wat voor een soort bouwwerk gaat het. Het is belangrijk dat informatie, van welke schaal dan ook, wordt uitgewisseld. Mogelijk helpt het in de toekomst bij het verminderen van aanvaringsrisico’s. Adres: Professor Dr. Daniël Klem Jr, Biology, Muhlenberg College, 2400 Chew Street, Allentown PA, 18104-5586, USA.