De Huiszwaluw is in Nederland de laatste 20 tot 25 jaar in aantal broedparen teruggelopen (Leys & Jonkers 1991). De oorzaken daarvan zijn niet goed bekend, al bestaan er wel de nodige vermoedens. Het is interessant de toestand, wat betreft het voorkomen van de Huiszwaluw in Nederland, te vergelijken met die in streken waar de soort talrijker voorkomt. Tijdens een bezoek aan Spanje in het voorjaar van 1991 viel het op dat de Huiszwaluw in een gebied als Extremadura op veel plaatsen een talrijke broedvogel is. In steden als Caceres, Don Benito, Santa Amalia, Medillin en Miajadas en in het nationaal park Montfragüe werden vele kolonies aangetroffen.