Wat bezielt een eierzoeker? Wat is eigenlijk eierzoeken? En dient die bezieling nog ergens voor? Het is voor een eierzoeker maar moeilijk uit te leggen. Er zijn ook eigenlijk nauwelijks zakelijke woorden voor. Dominee De Stoppelaar heeft het in de jaren dertig geprobeerd. De Texelaar J. Drijver, jarenlang secretaris van ’Natuurmonumenten’, ondervond het. Het is beleving van het landschap, de geuren van de tot leven komende weiden, de eerste kikkers in de slootkant, het is zwerven en ’al zwervende vergaren’, zoals een andere natuurbeschermingspionier Jan P. Strijbos de emotie weergaf. Niet eens materieel, maar vooral geestelijk vergaren, de accu opladen. Voor sommigen zelfs voor een heel jaar. Zij leven van voorjaar naar voorjaar, inplaats van van verjaardag naar verjaardag, om maar eens een alternatief te noemen. Eierzoeken is Kemphanen die langssuizen op weg naar het noorden. Het is niet kijken naar vogels, het is mee vogel-zijn. Eierzoeken heeft animalistische trekjes. De voorstanders zijn verslaafden, maar een gezonde vorm; de tegenstander is al even emotioneel. Natuurlijk, het is een gekte, zoals ook de Elfstedentocht een gekte is. Wie laat zich ’s morgens in de vrieskou in alle vroegte in een kooi opsluiten om zich daarna hollend naar het ijs te begeven op zo’n vijftienhonderd meter afstand om zich dan tweehonderd kilometer te pletter te schaatsen over meren, vaarten en kanalen. Wie is zo gek dat hij het warme bed uitstapt om een uur of vijf om het veld in te trekken, terwijl de zon nog moet opkomen en de mist over de velden hangt? Een gekte, zonder meer. Maar zoals voor Evert van Benthem de Elfstedentocht zonder enige twijfel de moeder van de ijssporten is, zo is het ’Ijipaaisykjen’ voor die andere verslaafden de moeder van alle natuursport. En zoals Evert van Benthem het in zijn bloed voelt kriebelen als de wind naar het oosten draait en de temperatuur onder het vriespunt zakt, op vergelijkbare wijze voelt de eierzoeker het verlangen naar het zwerven als de mare van de eerste Kieviten door Frieslands dreven gaat. Het is emotie.