Medio mei 1992 zag ik boven de Duivenvoortse Polder bij Wassenaar een Aalscholver. Na aanvankelijk wat onbestemd heen en weer vliegen ging het dier gaandeweg cirkels beschrijven zoals ook Buizerds dat doen. Steeds hoger en hoger totdat hij uiteindelijk door sluierbewolking aan het gezicht werd onttrokken. Voor buitenmensen misschien een welbekend verschijnsel. Voor mij als stadsmens niet en ik heb er ook nooit iets over gelezen. Ik ben benieuwd of dit een op zichzelf staand geval is geweest of dat anderen hier ook bekend mee zijn. Met belangstelling zie ik uit naar een mogelijke reactie op mijn waarneming.