De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude en Omstreken legt zich niet alleen toe op vogelactiviteiten. Landschapsonderhoud en educatie behoren eveneens tot de belangrijke werkzaamheden. Het is overigens tekenend voor deze tijd dat steeds meer vogelwerkgroepen de vleugels uitslaan naar het bredere spectrum dat wij toegepaste ecologie kunnen noemen. De vogelwerkgroep werkt nauw samen met andere organisaties zoals ’Vogelbescherming’ het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, Staatsbosbeheer en vele andere. Niet alleen landschapsonderhoud, zoals het gebied Kruiskade/Spookverlaat, maar ook het beheer van weidevogels heeft de aandacht: tien vogelwachten beschermen ongeveer 271 ha. In 1991 zijn vierhonderdvijfenzestig nesten beheerd! Uit het genoemde landschapsbeheersgebied is de Steenuil inmiddels als broedvogel verdwenen. Onder andere de Torenvalk, Winterkoning en Witte Kwikstaart doen het daar momenteel goed. In de heemtuin van Leiderdorp (Houtkamp/Heemtuin) en elders zijn bovendien nestkastprojecten. Het aardige van deze vogelwerkgroep is dat zij niet alleen activiteiten ontplooit in de groene omgeving. Van het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn verwacht de organisatie dat zij zowel in nieuwbouwals in oudere wijken meer voor de vogels gaat doen. Het zou geen vogelwerkgroep zijn als er niet wordt geïnventariseerd. Enkele voorbeelden van bestandsopnamen zijn: tellingen van Huiszwaluwen, overwinterende Kleine Zwanen, broedende weidevogels, nestkastbezetting en het volgen van broedvogels in de heemtuin. De vereniging geeft verder excursies, houdt lezingen, verzorgt cursussen, beschikt over een dia-/ audiotheek en geeft vier maal per jaar een verenigingsblad ’De Braakbal’ uit. In dit blad verschijnen heel wat artikelen en daarnaast verenigingsinformatie. Bovendien worden in het noorden van Zuid-Holland gericht informatiefolders verspreid en is het secretariaatsverslag op aanvraag verkrijgbaar. Kortom, er is reden voldoende om deze ’vogelwerkgroep’ te steunen in haar activiteiten. Voor nadere kennismaking kan contact worden opgenomen met de ledenadministrateur: Jan Bal, Ridderhoflaan 17, 2396 CJ Koudekerk aan den Rijn, 01714 – 12 168. Pierre Maréchal.