Elk najaar komen er honderdduizenden ganzen naar Nederland. Als vogelbeschermer zie je die lange-afstandsreizigers graag komen. Soms raak je gefascineerd door de enorme concentraties. Maar als boer zie je dat heel anders. Boeren vinden dat ganzen te veel gewas wegvreten en ervaren dat als een hinderlijke schadepost. De vogels worden daarom vaak verjaagd. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) vindt dat de huidige aanpak bij het beperken en vergoeden van schade mede oorzaak is van de verminderde tolerantie voor ganzen bij boeren. Het Centrum voor Landbouw en Milieu is daarom voorstander van een nieuwe, gebiedsmatige aanpak waarbij boeren optimaal worden gemotiveerd om ganzen op te vangen. Dit artikel gaat eerst in op de ganzenproblematiek en beschrijft daarna de opzet van een zojuist gestart onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n nieuwe, gebiedsmatige aanpak.