Op 14 november 1991 ontving Harry Wanders uit handen van de burgemeester van ’s-Gravenhage, A.J.E. Havermans, de Dr. Abraham Schierbeekprijs als blijk van grote waardering voor de zeer belangrijke bijdrage welke hij gedurende een lange reeks van jaren als vrijwilliger heeft geleverd in het Meijendelonderzoek als vogelonderzoeker. Gememoreerd moge hier worden het meeuwenonderzoek (mede-initiatiefnemer, stimulator, deelnemer, administrateur en rapporteur van de Meeuwenwerkgroep), de vele door hem geleide excursies naar de meeuwenkolonie, het vogelpopulatie-onderzoek Meijendel door middel van kaveltellingen en het vogelonderzoek op de Vinkenbaan Meijendel in het Sparregat. Harry Wanders voerde ook het beheer over circa honderd nestkasten in het Scheveningse Bos. Daarnaast fabriceert en distribueert hij (samen met de heer Vons) de nestkasten voor geheel Den Haag (circa 1500 per jaar). De prijs die voor de vierde maal werd uitgereikt, is genoemd naar de bioloog Abraham Schierbeek (1887-1974) en is bedoeld voor vrijwilligers die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij natuurwetenschappelijk onderzoek in Meijendel (zie ook Het Vogeljaar 35 (4): 202).