Eigenlijk een wat vreemde titel! Er is immers geen jaar waarin geen gedenkwaardige dingen gebeuren... Mijn geheugen wordt er echter niet beter op en er zijn dan ook veel zaken waarvan ik niet zo maar kan zeggen wanneer ze hebben plaatsgevonden. Dit geldt ook voor 1952.