Waar zijn toch de Bonte Kraaien gebleven die wij hier in vroeger jaren’s winters in het westen altijd zagen? Wij moeten nu richting Flevopolders gaan om nog behoorlijke groepen te zien, hoewel ze daar ook al in aantal afnemen. Wat de oorzaak daarvan is zal moeilijk te zeggen zijn. De aantallen die wij hier bij Scheveningen zo’n 25 jaren of nog langer geleden zagen, waren soms behoorlijk groot, zoals op bijgaande foto wel te zien is en natuurlijk ook afhankelijk was van wat er aan voedsel werd gevonden. Het is dan ook heel geleidelijk gegaan en dan valt het haast niet op. Er waren indertijd hier in het westen omgeving Ockenburg-Ockenrode bij Loosduinen slaapplaatsen in de dennen waar honderden Zwarte en Bonte Kraaien uit het Westland en duin-strandgebied bijeenkwamen.