Dit artikel is een verslag van een broedvogelinventarisatie in het Verdronken Land van Saeftinghe in 1991. De hierbij verzamelde gegevens worden vergeleken met voorgaande publikaties over broedvogels op Saeftinghe. Bij een aantal opvallende soorten wordt ingegaan op veranderingen in het voorkomen en de redenen daarvan. Na een kort overzicht van tot nu toe gepubliceerde litteratuur over het onderwerp wordt de in 1991 gebruikte telwijze uitgelegd. Daarnaast worden de resultaten besproken en van commentaar voorzien. Bij een aantal soorten is gekeken naar het belang van de Saeftingher broedvogelpopulatie ten opzichte van die van Zeeland, Nederland en Vlaanderen.