’Mestinjectie en kievitseierenzoeken’. Een misleidende titel. Je zou verwachten dat de schrijver, Sake P. Roodbergen, een bijdrage zou leveren aan de oplossing van het probleem, dat in een gebied waar mestinjectie plaatsvindt, honderd procent van de eieren wordt vernietigd. Leden van de vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude hebben dit met kippeëieren aangetoond tijdens een demonstratie van de Vredo-modelmester.