Op 26 maart 1992 werd in Amsterdam de Werkgroep Archieven Natuurorganisaties opgericht. Deze werkgroep heeft als doel: het veiligstellen van archieven van natuurorganisaties in Nederland Aan de werkgroep nemen deel: de Stichting Heimans- en Thijssebibliotheek en -Archief, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, het Centraal Register van Particuliere Archieven en vertegenwoordigers uit het openbaar archiefwezen, zoals het Gemeentearchief van Amsterdam. Waarom is de Werkgroep Archieven Natuurorganisaties opgericht? De indruk bestaat dat veel archieven van natuur- en milieuorganisaties dreigen verloren te gaan, waardoor een belangrijk deel van het culturele erfgoed van de natuurbescherming voorgoed lijkt te verdwijnen. Archieven hebben vaak een hoge historische en informatieve waarde, niet alleen voor de eigen organisatie, maar ook voor wetenschappelijk onderzoekers.