In 1990 is de Stichting ’Adoptieplan Zwaluwen’ tot stand gekomen omdat, al jaren achtereen, de stand van de zwaluwen in Nederland terugloopt. De stichting stelt zich ten doel het aantal broedgevallen van zwaluwen te vergroten. Dit doel wil de stichting bereiken door: – het verstrekken van informatie over de leef- en broedgewoonten van de zwaluwen – het plaatsen van kunstnesten voor zwaluwen. In samenwerking met ’Vogelbescherming’ is de informatieverstrekking in 1991 grootscheeps van start gegaan.