Stadsvogels komen de laatste tijd steeds meer in de belangstelling te staan. Zo was de Landelijke Dag in december 1991 van Sovon/NOU/Vogelbescherming geheel gewijd aan onderzoek aan vogels in het stedelijke milieu. Langzaam aan wordt duidelijk, dat het stedelijke milieu volop plaats biedt aan diverse vogelsoorten. Niet alleen broedvogels, maar ook wintergasten en doortrekkers profiteren van de voordelen van een stedelijke omgeving. Er is nog maar weinig bekend over het voorkomen van wintervogels in de stad. Vogelaars gaan ook in de winter nu eenmaal liever naar een mooi natuurgebied dan naar een naargeestig havencomplex. In onderstaand artikel wordt een poging gedaan deze leemte aan kennis wat op te vullen. Er wordt een overzicht gepresenteerd van de aantallen watervogels in de stad Groningen aan de hand van veertien complete wintertellingen. Daarnaast zal er worden beschreven wat de invloed is van vorst op de aantallen en de verspreiding in de stad. Ten slotte zal worden onderzocht of de strengheid van de winter invloed heeft op de verhouding tussen de aantallen watervogels in de stad en in de provincie.