Het ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van 6 april 1992 van de heer A. Beetstra te Leeuwarden heb ik met instemming gelezen en het is voor mij aanleiding geweest dit verder uit te diepen. De constatering van Beetstra dat het in verschillende velden (kriten) in noordelijk en Midden-Friesland pover tot slecht is gesteld met betrekking tot de stand van de Kievit onderschrijf ik volkomen. Hierover wordt veel gepraat maar weinig geschreven. Van enige kriten die door Beetstra worden aangehaald, is dit mij ook bekend. Wal in vroeger tijden rijke weidevogelgebieden waren, zijn thans veranderd in terreinen die zich bijna bevinden aan de grens van een ’silent spring’.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

O.J.P. Eenshuistra. (1992). Reactie van een eierzoeker op alarmerende berichten in de pers over de sterk teruggelopen stand van de Kievit in sommige gebieden in Friesland Aeisykje – Eierzoeken. Het Vogeljaar, 40(6), 258–263.